Inlägg av Salomé Elliot

Läs mer om vår verksamhet!

ALMARÖD OCH VOLLSJÖ FRISKOLA OCH SKOLVECKOHEM Är en skol- och boendeform för elever, i åldrarna 9-14 år respektive 13-17 år, som är i behov av en individ- och specialanpassad skolgång byggd på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet, samt för boendeelever (från 10 år), en strukturerad fritid. Våra elever har svårigheter av utvecklingsmässig, social eller emotionell karaktär, […]